Mångalen

Är det fler än jag som är fascinerad av månen?

En månbelyst natt har något trollskt över sig. Det finns ju många myter om månen som har med skräck att göra. Varulvar som kommer fram vid fullmåne och häxor som avbildas som siluetter mot månen när de flyger iväg över himlen på sina kvastar.

Men jag finner tröst i den och tycker den är otroligt vacker i alla sina skeden. Från den första tunna skäran på himlen när den kommer tills den är full och lyser på oss som en lykta i himlen tills den försvinner som om den lägger sig till ro. Det är något djupt trösterikt för mig att se denna himlakropp som reflekterar solljuset till oss även när solen lämnat vår horisont och lyser upp en annan del av jorden.  Det är som att måne och sol tillsammans vill påminna oss om att ljuset alltid finns någonstans även när det är som mörkast. Som en stråle av hopp.

Även när månen reflekterar ljus av den uppåtgående eller nedgående solen mot en fortfarande blå himmel är den vacker. Det är som ett skiftbyte mellan sol och måne. De lämnar över till varandra. ”Natten var bra. Ta över nu Sol med ditt morgonljus”. ”Dagen har gått alldeles utmärkt. Fortsätt nu att reflektera mitt ljus under natten, Måne!”.

Dess dragningskraft märks ju även i tidvattnet. Tänk att månen påverkar vattnet på jorden när jorden rör sig närmare eller längre ifrån månen i sin bana. Är det inte häftigt??

Allt naturen och universum hittar på fascinerar mig och får mig att bli hänförd. Tänk att lilla jag, en liten fis i rymden, ändå får vara en del av allt detta mäktiga. Utan det, fanns ju inte jag! Eller du.

_mg_8585

English summary

Am I the only one fascinated by the moon?

Many superstitions about the moon has to do with fear. Werewolves showing up in full moon, witches depicted as a silhouette against the full moon when she takes off across the sky on her broom.

For me it is the opposite. I find comfort in the moon and its beauty. To see this body in space that reflects the sunlight down to us at night, as if the sun and the moon work together to always remind us that the light is always there, even in the darkest of nights. Like a beam of hope.

When the moon reflects the light of the rising and setting sun when the sky is still light it is like they change shifts. ”The night was alright, now you can take over Sun with your morning light!”. ”The day has been great, get on your duty Moon!”.

The moon’s power also shows itself in the lunar pull of the tide. Imagine that the moon affects our waters when our Earth moves closer or further away from the moon in its orbit. Isn’t it just fascinating???

Everything nature and universe do overwhelmes and enthralls me. To think that little me, a mere little nothing in the whole endless universe, still gets to be a part of it all. I wouldn’t be here without it. Neither would you!


Midnight blogging

Since I was late home from work today because I will be using flex hours tomorrow, I am also late with blogging. I had a lot to do when I got home and I also had to pass by the gas station on my way home to buy some windshield washer liquid. This dirty weather just makes the dirty windshields drink the liquid in one go – slurp and it’s gone. I filled that up and then when I got home I had a light dinner,  laundry, dishes and this and that to finish.

On top of that  I need to fit in wrting two blog entries for tomorrow. I needed a break after I wrote the first one. The break got a bit longer than planned. Now it is midnight! So I hope you will excuse me that this blog entry is a bit short and just rambling. 🙂

Speaking of midnight. One subject of photography that is fascinating to me is the moon. We have had a wonderful full moon the past couple of days. Unfortunately I don’t have the right photo equipment to get good moon photos. Or – more likely – I haven’t figured out how to use the equipment I have to get good moon photos. The biggest problem is that I don’t have a telezoom that can zoom in on the moon. When I use my lenses the moon becomes an overexposed little white unshapely blot in the sky! I think it would work better if the moon was hiding behind some hazy clouds to make it less bright perhaps, but no such luck this time. And it would still be small and blotty!

Anyone reading this that can give me some tips on how to get nice moon shots with a 50 mm lense and a 17-50 mm lense?? Is it possible?

Here is a moon shot from an airplane window, taken with my mobile camera – which makes it even worse! Haha. A tiny half moon blot in the morning light… But it was really beautiful in reality, so the photo helps me remember the sight in my mind. You just have to try to imagine it. 😉

(God I can’t wait until I can get out and take new photos again, instead of having to resort to old ”badder” ones!)

halvmåne